เที่ยว 10 จุดต้องเที่ยวในเมืองโบราณ สมุทรปราการ

เมืองโบราณ สมุทรปราการ

เมืองโบราณ สมุทรปราการ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของสมุทรปราการ จัดว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ซึ่งรวบรวมการจำลองแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางวัฒนธรรมไทยจากทั่วทุกที่ในไทยมารวมไว้ในที่เดียว นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยมากมาย ซึ่งมีสถาปัตยกรรมให้ทุกคนได้ชื่นชมมากกว่า 121 แห่ง แต่ที่อยากจะแนะนำวันนี้ เป็น 10 จุด "ของมันต้องเที่ยว" ประจำเมืองโบราณ เสมือนว่าถ้าไม่ได้ไป 10 จุดนี้ เหมือนมาไม่ถึงเมืองโบราณ ซึ่งที่เราอยากจะแนะนำ มีดังต่อไปนี้

เมืองโบราณ สมุทรปราการ
1. ศาลาพระอรหันต์

เป็นศาลากลางน้ำขนาดใหญ่ที่นำหลักพุทธศาสนามหายานมาเป็นกุศโนบายให้คนหมู่มากเข้าใจเรื่องคุณธรรมและจิตวิญญาณผ่านเรื่องพระอรหันต์ที่มีคุณธรรมแตกต่างกัน ภายในจึงมีรูปปั้นพระอรหันต์หลายองค์ประดิษฐานอยู่ พร้อมมีสะพานทางเดินทอดยาวเหนือน้ำไปสู่ตัวศาลาซึ่งวิจิตรบรรจงสวยงามมาก
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
2. เขาพระสุเมรุ
สร้างขึ้นเพื่อจำลองมาตามความเชื่อในพุทธจักรวาลหรือไตรภูมิพระร่วงของคนไทย ว่าเขาพระสุเมรุคือศูนย์กลางของโลกและจักรวาลที่ลอยอยู่เหนือน้ำโดยมีปลาอานนท์หนุนอยู่รอบๆ ซึ่งที่นี่ได้จำลองจากการถ่ายแบบภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหญ่อินทราราม จ.ชลบุรี มาทำเป็นสถาปัตยกรรมที่อลังการ
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
3. พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท
เป็นพระที่นั่งสมัยอยุธยาตอนต้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถตามแบบศิลปะขอมและไทยเหนือ ใช้ประกอบพระราชพิธี รับแขกเมืองของพระมหากษัตริย์ และท้องพระโรงออกรับราชฑูต ต่อมาได้ถูกเผาทำลายเมื่อครั้งเสียกรุงศรีฯครั้งที่ 2 เมืองโบราณได้สร้างพระที่นั่งสรรเพชญปราสาทโดยค้นคว้าจากหลักฐานต่างๆ เช่น จดหมายเหตุ พระราชพงศาวดาร ภาพเขียน ไม้สลัก ฯลฯ เพื่อสร้างพระที่นั่งสรรเพชญปราสาทให้ใกล้เคียงกับของจริงในอดีตมากที่สุด
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
4. *ตลาดน้ำภาคกลาง
ตลาดน้ำที่จำลองมาจากสภาพชุมชนเมืองลุ่มแม่น้ำในอดีตที่ตั้งถิ่นสร้างบ้านยื่นลงไปในน้ำต่อกันเป็นแนวตามฝั่ง บางหลังทำเป็นเรือนแพที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เมื่อเข้าชมจะมีบรรดาร้านค้ามากมายที่เปิดร้านขายของต่างๆ ทั้งของกิน ของที่ระลึก ของโบราณเก่าๆให้เราได้ระลึกถึงอดีตด้วย

เมืองโบราณ สมุทรปราการเมืองโบราณ สมุทรปราการ
*สำหรับที่นี่เป็นไฮไลต์ของเหล่าออเจ้าเลย เพราะเป็นสถานที่ถ่ายทำละคร "บุพเพสันติวาส" โดยเป็นฉากที่แม่หญิงการะเกดนั่งเรือชมตลาดน้ำกับพี่หมื่นสุนทรเทวานั่นเอง โดยเราสามารถเช่าชุดไทยราคา 200 บาท เพื่อถ่ายภาพตามรอยละครและเดินชมทั่วเมืองโบราณได้*
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
5. ศาลารามเกียรติ์
ศาลาโถงห้าหลังที่สร้างขึ้นกลางหนองน้ำนี้ได้ถูกสร้างเพื่อเป็นที่พักร้อนและสถานที่ทำพิธีกรรมในวันนักขัตฤกษ์ของประชาชน ที่เรียกว่าศาลารามเกียรติ์ เพราะได้เขียนภาพรามเกียรติ์ประดับไว้ ซึ่งรามเกียรติ์ก็เป็นวรรณกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่รู้จักของคนไทยและทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
6. มณฑปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิม คือพระเทพแห่งเมตตาธรรมตามคติความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน เมืองโบราณจึงได้สร้างรูปหล่อพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งเมตตาธรรมให้ประชาชนได้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
7. ศาลาพรหมวิหาร
เมืองโบราณได้สร้างศาลาเครื่องไม้ทรงไทยนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบุญต่างๆ โดยได้จำลองรูปแบบจากตำหนักแดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 เพื่อเป็นที่ประกับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ พระพี่นางในพระองค์
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
8. พระธาตุเชิงชุม
พระธาตุเชิงชุมของจริงตั้งอยู่ภายในวันพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร เป็นเจดีย์พระธาตุตามแบบศิลปล้านช้าง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 22 เมืองโบราณได้ถ่ายแบบพระธาตุเชิงชุมของจริง แล้วสร้างแบบจำลองขนาดเท่าสถานที่ต้นแบบ ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองให้พ้องกับสถานที่จริงๆ
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
9. ป้อมนารายณ์รักษ์สมุทร
ป้อมรูปทรงแปดเหลี่ยมสีขาวนี้ ได้รับแบบอย่างที่จำลองมาจากป้อมป้องกันกำแพงเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ที่ยังมีอยู่อย่าง ป้อมพระสุเมรุ สมุทรปราการ กับ ป้อมมหากาฬ กรุงเทพ ภายในป้อมมีรวมประวัติของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งเมืองโบราณ และ ที่มาของเมืองโบราณ
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
10. เขาใหญ่
สถาปัตยกรรมรูปภูเขาจำลองนี้ ได้สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานถึงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเขาใหญ่ ซึ่งเป็นผืนป่าที่เขียวชะอุ่ม เป็นแนวเขาธรรมชาติที่กั้นระหว่างวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากับแอ่งโคราชและลุ่มแม่น้ำโขง

#การเดินทางไปเมืองโบราณ
หากมาด้วยรถโดยสารสามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทเพื่อไปลงที่สถานีเคหะฯ ออกทางออกที่ 3 แล้วต่อรถสองแถวสาย 36 ไปประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะมีป้ายทางเข้าเมืองโบราณ หรือหากมาด้วยรถเมล์ให้นั่งรถเมล์สาย 511, 25, 508 หรือรถที่ไปปากน้ำได้ ลงที่หน้าที่ว่าการอำเภอสมุทรปราการแล้วต่อรถสองแถวสาย 36 ไปได้ หรือหากจะใช้รถส่วนตัวหรือเช่ารถสมุทรปราการ ก็ใช้เส้นทางด่วน ปลายทางที่สำโรง-สมุทรปราการ ถึงสามแยกสมุทรปราการ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท (ไปทางบางปู) ประมาณ กม. 33 เมืองโบราณจะอยู่ทางซ้ายมือ มีป้ายบอกทางตลอด
เช่ารถสมุทรปราการ รถเช่าสมุทรปราการ
หากคุณมาที่สมุทรปราการ แล้วต้องการเช่ารถสมุทรปราการ เพื่อไปเมืองโบราณ สามารถติดต่อ ecocar สมุทรปราการ ติดปั้ม ESSO ได้ที่ เบอร์ 02-002-4606, 098-828-9808, 062-348-2370 หรือ @ecocar ได้ตลอด 24 ช.ม.เลย


Visitors: 595,762