ความรู้เรื่องรถยนต์

รหัสยางรถยนต์มีความหมาย

การขับขี่รถยนต์ ณ ตอนนี้ ยางรถยนต์ ต้องมีความพร้อมให้มากที่สุด ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนยางตามระยะเวลาที่สึกหรอ ฉะนั้นแล้วการดูยางรถยนต์อย่างไรให้เหมาะกับรถยนต์ของคุณ รถเช่า ECOCAR จะมาชำแหละรหัสยางรถยนต์ที่เห็นว่ามันสื่อถึงอะไร ก่อนที่คุณจะเลือกเปลี่ยนยางรถยนต์

 

 

 

ค่าต่างๆ ที่สำคัญกับยางรถยนต์

บนยางรถยนต์นั้น คุณจะเห็นรหัสต่างๆ บนแก้มยาง จะบ่งบอกอะไรได้เลย จำพวก วันที่ผลิต, ขนาดขอบยาง และ ความเร็วสูงสุดที่ยางรถยนต์สามารถวิ่งได้ ยกตัวอย่าง เช่น 195/55R1585V

195 = คือความกว้างของยางรถยนต์ ที่บอกว่ายางเส้นนี้มีความกว้าง 195 มิลลิเมตร 
55 = ความสูงของแก้มยาง เป็นค่าร้อยละ 55 ของความกว้างของยางรถยนต์เส้นนี้ ซึ่งจะได้ความสูงของยางเท่ากับ 107.25 มิลลิเมตร (0.55 x 195 = 107.25)
R = ชนิดของยาง ซึ่งเป็น เรเดียล Radial 
15 = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ ซึ่งบอกได้ว่ายางเส้นนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว 
85 = พิกัดน้ำหนักบรรทุกของยางรถยนต์เส้นนี้ ซึ่งเลขตัวนี้ แทนค่าได้ 515 กิโลกรัม 
V = ตัวแทนค่าของอัตราความเร็วสูงสุดที่ยางเส้นนี้รับได้ ซึ่งแทนค่าได้ 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Code วันผลิตยางรถยนต์

เมื่อคุณ หันมาตรงที่มี รหัส DOT ที่มี 12 ตัว สังเกตรหัส 4 ตัวชุดสุดท้าย ที่มี "5015" หมายถึง สัปดาห์และปีที่ผลิตยางรถยนต์ โดย 50 สื่อว่า ยางเส้นนี้ผลิตในช่วงสัปดาห์ที่ 50 ส่วนเลข 15 คือปีที่ผลิตในปี 2015 จะว่าง่ายๆ เลย ยางเส้นนี้ ทำช่วงปลายปีนั้นนั่นเอง เพราะ 1 ปี จะมี 52 สัปดาห์


อักษรแสดงอัตราความเร็วสูงสุดที่ยางรถยนต์รับได้

โดยยางรถยนต์จะมีอัตราความเร็วสูงสุดที่รับได้ ซึ่งแบ่งเป็นตัวอักษร ได้ดังนี้

U = 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
H = 210 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
VR = 210 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 240 
V = 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
W = 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
Y = 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
Z= 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นไป

 
Visitors: 498,301