เช่ารถไหว้พระเมืองกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยา

เช่ารถไหว้พระเมืองกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยา

เช่ารถไหว้พระเมืองเก่า พระนครศรีอยุธยา คือหนึ่งในที่เที่ยวยอดฮิต ไม่ไกลกรุง ที่มีผู้คนให้ความสนใจมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทั้งคนไทยและเทศ มาเยือนเมืองกรุงเก่า เค้าไปเที่ยวที่ไหนบ้าง

1.วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา (เที่ยวชมวัดไหว้พระ ช่ารถอยุธยา thairentecocar)

      วัดใหญ่ชัยมงคล เดิมชื่อ "วัดป่าแก้ว" หรือ "วัดเจ้าไท" ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนคร ปัจจุบันเป็นพื้นที่ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดเด่นของวัดได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่า ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ภายในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล พระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด นอกจากนี้แล้ว ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2544 อีกด้วย

 

พิกัด 40/3 หมู่ที่ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 - 16.00 น.

 

2.วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา (เที่ยวชมวัดไหว้พระ ช่ารถอยุธยา thairentecocar)

     ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังโบราณ เป็นวัดพุทธาวาสที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา เพื่อประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ของบ้านเมือง และเก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์ เปรียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเหลือเพียงซากอิฐปูนและเจดีย์สามองค์ที่ตั้งตะหง่านเป็นจุดเด่น แต่ยังคงเป็นจุดที่ดึงความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมอยู่เสมอ และเมื่อได้ลองจินตนาการดูก็จะรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และความงดงามของกรุงศรีอยุธยาในสมัยที่ยังเป็นราชธานี

 พิกัด:  ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตร โบราณสถาน พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 - 16.00 น.

 

3.วัดพนัญเชิงวรวิหาร อยุธยา (เที่ยวชมวัดไหว้พระ ช่ารถอยุธยา thairentecocar)

      วัดพนัญเชิง เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยา มีชื่อเสียงระบือไปทั่ว ประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซำปอกงที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านาน เมื่อมายังวัดแห่งนี้จะไม่แปลกที่ จะต้องพบเจอผู้คนจำนวนมากที่ไหลเวียนมานมัสการหลวงพ่อโตกันอย่างเนืองแน่น

 พิกัดอ.เมืองพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 13000

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 - 16.00 น.

 

4.วัดมหาธาตุ อยุธยา (เที่ยวชมวัดไหว้พระ ช่ารถอยุธยา thairentecocar)

    วัดมหาธาตุ กรุงศรีอยุธยา เป็น ๑ ในวัดที่จัดอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในกรุงศรีอยุธยา เพราะนอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุกลางเมืองแล้ว ยังเป็นที่พำนักของ สมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสีอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้าง และ ดูแลตลอดเวลา

 พิกัด : เกาะเมือง พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา                       

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 - 16.00 น.


5.ปราสาทนครหลวง อยุธยา (เที่ยวชมวัดไหว้พระ ช่ารถอยุธยา thairentecocar)

ปราสาทนครหลวง หรือ พระนครหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 75 วันที่ มีนาคม 2478 ลักษณะของสถาปัตยกรรมเป็นองค์ปราสาท เป็นพุทธสถานจตุรมุขทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี ชั้น ชั้นที่ เป็นซุ้มระเบียงล้อมรอบ ชั้นบนมีมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทสี่รอย สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (ประมาณ พ.ศ. 2174) เป็นตำหนักที่ประทับในระหว่างเสด็จไปพระพุทธบาทที่สระบุรีและเป็นที่ประทับแรมในระหว่างเสด็จลพบุรี

 พิกัด หมู่ที่ ตำบล นครหลวง นครหลวงพระนครศรีอยุธยา 13260 

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 - 17.00 น.


6.พระราชวังบางปะอิน อยุธยา (เที่ยวชมวัดไหว้พระ ช่ารถอยุธยา thairentecocar)

พระราชวังบางปะอิน ตั้งอยู่ในตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากเกาะเมืองลงมาทางทิศใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร [1] เป็นพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากเป็นที่ประสูติของพระองค์ ใช้เป็นสถานที่ที่ทรงใช้ประทับแรม ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ด้วยเป็นพระราชวังใกล้พระนครนั่นเอง ปัจจุบัน พระราชวังบางปะอินอยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวัง และยังใช้เป็นสถานที่แปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้าย แต่ได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ โดยต้องแต่งกายให้สุภาพ

พิกัด ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน บางปะอินพระนครศรีอยุธยา 13160              

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 - 17.00 น.

 

เป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับการเที่ยวชมไหว้พระเมืองกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยา หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเดินทางท่องเที่ยวของคุณนะค่ะ หากคิดได้แล้ว แวะมาเช่ารถกับ รถเช่า thairentecocar  ได้เลย
Visitors: 595,185