สนามบินหาดใหญ่ ความภูมิใจของชาวสงขลา

สนามบินหาดใหญ่ ความภูมิใจของชาวสงขลา

สนามบินหาดใหญ่

มีใครรู้จักหาดใหญ่ไหม? เชื่อว่าหาดใหญ่นี่ เป็นเสมือนกับแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดสงขลาเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นจุดหมายปลายทางที่หลายคนก็ชอบมาเที่ยวบ่อยๆเมื่อแวะมาจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะผู้ที่ชอบการเที่ยวด้วยเครื่องบินแล้ว การได้มาลงที่สนามบินหาดใหญ่ เป็นอะไรที่น่าดีใจอย่างยิ่งเลย ดังนั้นวันนี้นอกจากจะขับรถไปหาดใหญ่ แล้ว เราจะพาไปทำความรู้จักกับสนามบินหาดใหญ่กันด้วยนะ ที่นี่มีอะไรให้น่าค้นหามากมายเลย เราลองไปดูกันเถอะ สนามบินหาดใหญ่แห่งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง

ประวัติของสนามบินหาดใหญ่

สนามบินหาดใหญ่

ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ หรือ สนามบินหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 3 ถนนสนามบินพาณิชย์ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90115 บริหารงานโดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ดูแล เป็นท่าอากาศยานที่สำคัญ เนื่องจากเป็นประตูสำหรับชาวมุสลิมที่ต้องการไปแสวงบุญที่นครเมกกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดย Saudi Arabian Airlines ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีเที่ยวบินมากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ รองจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามลำดับ ปัจจุบันมีผู้โดยสารประมาณ 4,869,113 คน เที่ยวบิน 9,203 เที่ยวบินและสินค้าประมาณ 12,965 ตันใช้บริการท่าอากาศยานแห่งนี้ ทั้งนี้ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่มีความสามารถในการรองรับเที่ยวบินได้ 42 เที่ยวบิน/ชม. รองรับผู้โดยสารได้ปีละ 2,000,000 คน และรองรับสินค้าได้ปีละ 41,800 ตันรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ เช่น โบอิง747-400 ได้

โครงสร้างของสนามบินหาดใหญ่

สนามบินหาดใหญ่

อาคารผู้โดยสารชั้นที่ 1

ปีกทิศตะวันตก

 • เป็นทางเข้าสู่ตัวอาคารผู้โดยสาร โดยผ่านจุดตรวจความปลอดภัย
 • มีสำนักงานขายบัตรโดยสารของสายการบิน 
 • มีเคาน์เตอร์เช็คอิน

โถงกลางอาคาร

 • บริเวณตรงกลางของตึกเป็นโถงผู้โดยสารขาเข้า

o    สายพานที่ 1 และ 2 เป็นของผู้โดยสารภายในประเทศ

o    สายพานที่ 3 เป็นของผู้โดยสารระหว่างประเทศ และผู้โดยสาร CIQ

 • มีร้านค้าขายสินค้าที่ระลึก ร้านหนังสือ ร้านอาหาร และบริษัทรถเช่า
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทอท.)
 • มีประตูทางออกจากจากอาคาร

ปีกทิศตะวันออก

 • ด้านทิศตะวันออกเป็นทางเข้าสู่ตัวอาคารผู้โดยสารอีกทางหนึ่ง
 • ห้องสุขา
 • มีเคาน์เตอร์เช็คอิน
 • สำนักแพทย์(ห้องพยาบาล) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทอท.)
 • เป็นที่ตั้งของไปษณีย์ไทย สาขาท่าอากาศยานหาดใหญ่

อาคารผู้โดยสารชั้นที่ 2

ก่อนเข้าประตู (Gate)

 • ร้านจำหน่ายกาแฟและอาหาร (ฮาลาล)

ปีกทิศตะวันตก

 • ด้านทิศตะวันตกเป็นส่วนของผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ

o    ภายในมีร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก และร้านหนังสือ

o    มีประตูทางออก 5 ประตู

 • ประตู1 เป็นแบบ Bus Gate คือ Bay1 6 และ7
 • โดยประตูทางออก 2, 3, 4 และ 5 เป็นสะพานเทียบเข้าสู่เครื่องบิน
 • สำนักงานของการบินไทย
 • สำนักงานสายการบินแอร์เอเชีย
 • สำนักงานสายการบินนกแอร์
 • สำนักงานสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
 • สำนักงาน BAGS Ground Services

โถงกลางอาคาร

 • บริเวณตรงกลางเป็นห้องรับรองพิเศษของสายการบินการบินไทยและบางกอกแอร์เวย์ และเป็นห้องอาหารเหิรนภา

ปีกทิศตะวันออก

 • ด้านทิศตะวันออกเป็นส่วนของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ
 • รองรับการ Transfer ของผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินต่อไปยังต่างประเทศของ การบินไทย การบินไทยสมายล์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ และนกแอร์

o    ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่

o    จุดตรวจความปลอดภัย วัตถุอันตราย DRG

o    ร้านสินค้าปลอดภาษี King Power

o    มีประตูทางออก 2 ประตู โดยประตูทางออก 5 และ 6 เป็นสะพานเชื่อมเข้าสู่เครื่องบิน ที่รองรับเครื่องบินตั้งแต่ B 737-400 Airbus320 Airbus330 จนถึง B 747-8

o    ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่

o    ศุลกากร

การพัฒนาสนามบินหาดใหญ่

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ จะเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานหาดใหญ่ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นได้จนถึงปี 2568 กล่าวคือ จะพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของระบบทางวิ่งทางขับจากเดิม 20 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ให้เพิ่มเป็น 34 เที่ยวบิน ต่อชั่วโมง, ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจาก 2.55 ล้านคนต่อปีเป็น 5 ล้านคนต่อปี, ปรับปรุงอาคารคลังสินค้า ให้สามารถรองรับได้เพิ่มขึ้นจาก 13,800 ตันต่อปี เป็น 25,000 ต่อปี และขยายพื้นที่จอดรถยนต์ให้รองรับเพิ่มขึ้นจาก 650 คัน เป็น 1,100 คัน โดยมีเนื้องานตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ปี 2558-2560) ดังนี้

 • โครงการงานออกแบบก่อสร้างทางขับขนานเส้นใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทางวิ่ง จำนวน 2 เส้น (อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะดำเนินการเป็นแบบ Partial Parallel Taxiway หรือ Parallel Taxiway)
 • โครงการงานออกแบบก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่ จำนวน 2 หลัง
 • โครงการงานออกแบบก่อสร้าง ขยายและปรับปรุงลานจอดอากาศยานให้สามารถรองรับอากาศยานได้พร้อมกัน 15 หลุมจอด
 • โครงการงานออกแบบก่อสร้างอาคารคลังสินค้าใหม่งานออกแบบก่อสร้างอาคารสนับสนุน เช่น อาคาร/ลานจอดรถยนต์โดยสาร อาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย อาคาร GSE อาคารอเนกประสงค์
 • โครงการงานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ซึ่งประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสื่อสาร และระบบเก็บขยะ
การเดินทางไปสนามบินหาดใหญ่

-รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 หรือถนนสนามบินพาณิชย์ เพื่อเข้าสู่สนามบิน

-รถลีมูซีน เสียค่าโดยสารตามขนาดรถและระยะทาง

-รถสองแถว มีบริการจากสนามบินเข้าเพื่อสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ เสียค่าโดยสารตามระยะทาง

-รถแท็กซี่ เสียค่าโดยสารตามระยะทาง หรือคิดเหมาจ่ายตามตกลง

-มินิบัส หาดใหญ่-สนามบินหาดใหญ่ 60 บาทตลอดสาย

สายการบินที่ให้บริการในสนามบินหาดใหญ่

-ไทยสมายล์ ประจำจุดหมายปลายทาง กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ

-นกแอร์ ประจำจุดหมายปลายทาง กรุงเทพฯ-ดอนเมือง

-ไทยเวียดเจ็ทแอร์ ประจำจุดหมายปลายทาง กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ, เชียงราย

-ไทยแอร์เอเชีย ประจำจุดหมายปลายทาง กรุงเทพฯ-ดอนเมือง, เชียงใหม่, อู่ตะเภา, ขอนแก่น

-ไทยไลอ้อนแอร์ ประจำจุดหมายปลายทาง กรุงเทพฯ-ดอนเมือง, อุดรธานี

-บางกอกแอร์เวย์ ประจำจุดหมายปลายทาง ภูเก็ต

-นิวเจนแอร์เวย์ ประจำจุดหมายปลายทาง กรุงเทพฯ-ดอนเมือง,พิษณุโลก,เชียงใหม่,ขอนแก่น,นราธิวาส (เช่าเหมาลำ)

-Saudi Arabian Airlines ประจำจุดหมายปลายทาง มะดีนะฮ์ (ขาออก), ญิดดะฮ์ (ขาเข้า) (เช่าเหมาลำ ฮัจญ์)

-ไทยแอร์เอเชีย ประจำจุดหมายปลายทาง กัวลาลัมเปอร์

-สกู๊ต ประจำจุดหมายปลายทาง สิงคโปร์

เป็นยังไงกันบ้าง กับสนามบินหาดใหญ่ อ่านแล้วดูเป็นความภาคภูมิใจของชาวหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาไหมละ หลังจากที่บินลงมาจากสนามบินหาดใหญ่แล้ว เพื่อนๆสามารถเช่ารถหาดใหญ่ ให้มารับส่งที่สนามบินหาดใหญ่แล้วไปเที่ยวต่อที่ไหนก็ได้ในหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยเลยนะ เริ่มต้นราคาเช่าที่ 856 บาท/วัน เอง เติมน้ำมันให้เต็มถังเลย แถวมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาตลอดการใช้งาน เราเป็นมืออาชีพด้านงานบริการเช่ารถ มีประสบการณ์มากกว่า 8 ปี มีรถให้เช่า 600 กว่าคัน บริการเช่ารถทุกรูปแบบ ทั้งเช่ารถขับเอง เช่ารถพร้อมคนขับ เช่ารถระหว่างซ่อม เป็นต้น

Visitors: 595,762