MRT สายสีม่วง เส้นทางเดินเชื่อมต่อชานเมือง

MRT สายสีม่วง เส้นทางเดินเชื่อมต่อชานเมือง

MRT สายสีม่วง

ใครเคยขึ้นรถไฟฟ้าหรือ MRT บ้าง ยกมือ! เชื่อว่าทุกคนต้องเคยขึ้นมาแล้วแน่นอน และสถานีของรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดิน MRT (Metropolitan Rapid Transit) เองก็มีหลากหลายสถานีมากกว่า 53 สถานีให้เลือกใช้บริการ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นสายสีน้ำเงิน หรือ สายสีม่วง ก็สามารถพาเราไปถึงที่หมายได้หมดเลย แต่ที่อยากจะแนะนำวันนี้คือสถานีรถไฟใต้ดินสายสีม่วงให้รู้จักกัน เพราะเส้นสายนี้เป็นทางผ่านไปเขตจังหวัดนนทบุรีได้สบายๆเลย ที่สำคัญสำนักงานรถเช่า ECOCAR สาขานนทบุรี ของเราอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีนี่เอง

ประวัติของ MRT สายสีม่วง

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม หรือ รถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ซึ่งเรียกตามสีที่กำหนดในแผนแม่บทโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้ามหานคร โดย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้เกิดขึ้นจากการปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง พ.ศ. 2538 ที่นำเอาเส้นทางรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยายเดิมช่วงเตาปูน-บางใหญ่, สายสีม่วงเดิม ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-เตาปูน และสายสีส้มเดิม ช่วงสามเสน (หอสมุดแห่งชาติ)-ราษฎร์บูรณะ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน กลายเป็นรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ที่กำหนดให้เป็นสายสีม่วง บรรจุในแผนแม่บทฯ ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547
นาม ฉลองรัชธรรม เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพื่อเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ระยะแรก สายคลองบางไผ่-นนทบุรี-เตาปูน มีความหมายว่า “เฉลิมฉลองพระราชาที่ปกครองโดยธรรม” โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ยื่นเรื่องขอพระราชทานชื่อเส้นทาง เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคลแก่โครงการฯ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และแก่ประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ
ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือเส้นทางช่วงเตาปูน-บางใหญ่ (สถานีคลองบางไผ่) ที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถ และกดปุ่มเปิดระบบรถไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ และเส้นทางช่วงเตาปูน-ครุใน มีกำหนดการประมูลก่อสร้างภายในปี พ.ศ. 2563

สถานี MRT สายสีม่วงมีสถานีไหนบ้าง

MRT สายสีม่วง

คลองบางไผ่ > ตลาดบางใหญ่ > สามแยกบางใหญ่ > บางพลู > บางรักใหญ่ > บางรักน้อย-ท่าอิฐ > ไทรม้า > สะพานพระนั่งเกล้า > แยกนนทบุรี 1 > บางกระสอ > ศูนย์ราชการนนทบุรี > กระทรวงสาธารณสุข > แยกติวานนท์ > วงศ์สว่าง > บางซ่อน > เตาปูน

สถานี MRT สายสีม่วงผ่านสถานที่ไหนบ้าง

-บางรักพัฒนา
-บางรักใหญ่
-เสาธงหิน
-บางรักน้อย / ไทรม้า / บางกระสอ / ตลาดขวัญ / บางเขน
-วงศ์สว่าง / บางซื่อ
-ถนนนครไชยศรี / ดุสิต / วชิรพยาบาล/สวนจิตรลดา  ดุสิต
-วัดสามพระยา / บางขุนพรหม / บ้านพานถม / ตลาดยอด / บวรนิเวศ / สำราญราษฎร์ / วังบูรพาภิรมย์
-สมเด็จเจ้าพระยา / คลองต้นไทร
-วัดกัลยาณ์ / หิรัญรูจี / บางยี่เรือ / บุคคโล / ดาวคะนอง
-จอมทอง / บางมด
-บางปะกอก / ราษฎร์บูรณะ
-บางพึ่ง / บางครุ
MRT สายสีม่วง

ภาพรวมของ MRT สายสีม่วง

เป็นระบบรถไฟฟ้าที่มีทั้งโครงสร้างใต้ดินและยกระดับ ดำเนินการโดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในลักษณะของการจ้างเดินรถจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มีแนวเส้นทางที่เชื่อมโยงการเดินทางในแนวเหนือ-ใต้ เริ่มต้นจาก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร ผ่าน อ.บางใหญ่ และเมืองนนทบุรี เข้าสู่ใจกลางกรุงเทพฯ ย่านบางซื่อ ผ่านย่านที่สำคัญในพื้นที่เมืองเก่าเขตดุสิต และเขตพระนคร เช่น โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ที่เกียกกาย ย่านถนนสามเสน, บางลำพู, ผ่านฟ้า, วังบูรพา จากนั้นลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา มายังใจกลางพื้นที่ฝั่งธนบุรี ที่วงเวียนใหญ่, ผ่านย่านสำเหร่, จอมทอง, ดาวคะนอง, บางปะกอก, แยกประชาอุทิศ, ผ่านเขตราษฎร์บูรณะ ชานเมืองด้านทิศใต้ของกรุงเทพฯ ก่อนเข้าสู่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สิ้นสุดที่บริเวณถนนกาญจนาภิเษก (ใกล้สะพานกาญจนาภิเษก) รวมระยะทาง 46.6 กิโลเมตร นับเป็นเส้นทางที่ผ่านสถานที่สำคัญมากมายทั้งในพื้นที่ จ.นนทบุรี และกรุงเทพฯ ทั้งยังช่วยเชื่อมต่อการเดินทางจากชานเมืองทั้งด้าน จ.นนทบุรี และ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ให้สามารถเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ได้อย่างสะดวกสบาย และรวดเร็ว

แนวเส้นทาง MRT สายสีม่วง

เป็นโครงสร้างยกระดับ เริ่มต้นจากสถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ที่แยกเตาปูน ตามแนวถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ ผ่านจุดตัดทางรถไฟบางซ่อนซึ่งเชื่อมต่อกับรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนที่สถานีรถไฟบางซ่อน ผ่านแยกวงศ์สว่าง จนสุดเขตกรุงเทพมหานคร เข้าสู่เขต ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เลี้ยวขวาที่แยกติวานนท์ เข้าสู่ถนนติวานนท์ ผ่านทางเข้ากระทรวงสาธารณสุข เลี้ยวซ้ายก่อนถึงแยกแคราย เข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศร์ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก เชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของเส้นทางรถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีชมพู (แคราย-ปากเกร็ด-มีนบุรี) ที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ผ่านศาลากลางจังหวัดและศูนย์ราชการนนทบุรี จากนั้นข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะพานคู่ขนานฝั่งทิศใต้ของสะพานพระนั่งเกล้า เข้าสู่พื้นที่ อ.บางใหญ่ ผ่านทางแยกต่างระดับบางรักน้อย (จุดตัดถนนราชพฤกษ์) และแยกบางพลู เลี้ยวขวาที่ทางแยกต่างระดับบางใหญ่มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามถนนกาญจนาภิเษก ผ่านชุมชนตลาดบางใหญ่ ไปสิ้นสุดเส้นทางบริเวณคลองบางไผ่ พื้นที่ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี รวมระยะทางทั้งสิ้น 23 กิโลเมตร ส่วนเส้นทางช่วงบางซื่อ-เตาปูนในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่ดำเนินการก่อสร้างพร้อมกันนั้น มีเส้นทางเริ่มต้นจากอุโมงค์ใต้ดินของสถานีบางซื่อในปัจจุบัน ขึ้นสู่ระดับดินบริเวณหน้าที่ทำการบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และยกระดับมุ่งหน้าสะพานสูงบางซื่อ และถนนประชาราษฎร์ สาย 2 ก่อนเข้าสู่ชานาชาลาชั้นล่างของสถานีเตาปูนตามแนวทิศตะวันตก-ตะวันออก ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ดังนั้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงจึงไม่ได้เข้าสู่สถานีบางซื่อโดยตรง แต่เชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงินช่วงดังกล่าวโดยเข้าสู่ชานชาลาชั้นบนของสถานีเตาปูนตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ซึ่งเป็นเส้นทางต่อเนื่องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่วนต่อขยายช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ทางทิศใต้

แหล่ง Life style รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง

สำหรับแหล่ง Life style ตลอดเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ไม่ได้มีแค่ ศูนย์การค้า เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างสวนสาธารณะ หรือจะเป็นกิจการการไหว้พระทำบุญอย่างวัดวาอาราม เรียกว่าตลอดเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี้ มีแหล่งผักผ่อนตามไลฟ์สไตล์ความชื่นชอบของแต่ละคนจริงๆ ลองมาดูกันสิว่า แต่ละสถานที่กล่าวข้างต้นนั้น ตั้งอยู่สถานีรถไฟฟ้าใดกันบ้าง ดังนี้

• สถานีตลาดบางใหญ่ แหล่ง shopping มากมาย ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ,บิ๊กซี บางใหญ่ , ตลาดนัด บางใหญ่ไนท์ พลาซ่า เป็นต้น
• สถานีบางพลู เมื่อเดินทางไปตามถนนบางกรวย-ไทร จะพบ วัดบางไผ่ (วัดอารามหลวง) และ วัดเล่งเน่ยยี่ 2
• สถานีแยกนนทบุรี จะพบ เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
• สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี พักผ่อนดูหนังได้ที่ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย หรือจะเป็นกิจการออกกำลังเพื่อสุขภาพที่อุทยานมกุฏรมยสราญ
• สถานีกระทรวงสาธารณสุข จะพบ บิ๊กซี ติวานนท์ และเมื่อเดินทางไปตามถนนประชาราษฎร์จนสุดทาง จะพบตลาดท่าน้ำนนท์ แหล่งขายของขนาดใหญ่ (สามารถเดินทางจากสถานีสะพานพระนั่งเกล้าตามถนนนนทบุรี 1 ได้เช่นเดียวกัน)
• สถานีวงศ์สว่าง จะพบ บิ๊กซี วงศ์สว่าง
• สถานีบางซ่อน ตลาดนัดเด็กแนวที่มีชื่อว่า ชุมทางสยามยิปซี
• สถานีเตาปูน ตลาดเตาปูน

แล้วนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงแห่งย่านชานเมืองที่เราแนะนำไป แต่หากใครก็ตามที่ต้องการจะเช่ารถขับแถวๆนนทบุรีขอให้อย่าลืมเรา สำนักงานรถเช่า ECOCAR สาขานนทบุรี บริการรถเช่าประจำเขตนนทบุรี ตั้งอยู่ใกล้ๆกับรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีเลย แล้วในอนาคตข้างหน้าก็จะมีเส้นรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ให้เราเลือกนั่งรถไฟฟ้าได้อีกด้วย สำหรับที่ ECOCAR นนทบุรีของเราเองก็มีบริการรถเช่าที่หลากหลาย เริ่มต้นที่ 1,070 บาท/วัน มีรถให้เลือกมากมายมากกว่า 600 คัน มากด้วยประสบการณ์กว่า 8 ปี มีทีมงานมืออาชีพให้คำปรึกษาและออกรถเช่าได้อย่างมั่นใจเลย

Visitors: 595,760