เอกสารรถเช่า

 เอกสารเช่ารถยนต์ call 098-828-9808

 

         ในการเช่ารถยนต์เพื่อใช้งานสักคัน จำเป็นต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง สามารถดูเพิ่มด้านล่างนี้ 

หลายคนอาจมีคำถามว่าทำไมบริษัทรถเช่าจึงขอเอกสารหลายอย่างยุ่งยากจัง ทั้งนี้ก็เพราะบริษัทรถเช่า จำเป็นต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้เช่า 

ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมีนโยบายที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้เช่าจำเป็นต้องทราบและจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในการเช่ารถยนต์ 

ซึ่งโดยทั่วไปการเช่ารถยนต์จะต้องใช้เอกสารเช่ารถยนต์ ดังนี้

 

 

 เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับบุคคลธรรมดา

   ในการเช่ารถยนต์ ผู้เช่าจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการเช่ารถยนต์ ดังนี้

   เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับนิติบุคคลหรือบริษัท

   1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
   2. สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
    3. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เดือนล่าสุด 1 เดือน
   4. หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้(กรณีกรรมการ ไม่ได้มารับรถยนต์เอง)
   5. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้
   6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง
   7. สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง

เอกสารเช่ารถทุกอย่างต้องไม่หมดอายุ กรณีมีผู้ขับเสริม จะต้องมาทำสัญญาเช่ารถด้วย

 

New !! ส่งเอกสารเช่ารถ กับ ECOCAR ทาง LINE@  ยิ่งไลน์ ยิ่งใกล้

Chat พูดคุยหรือจองรถเช่า กับเรา  24 ชั่วโมง  LINE ID : @ecocar     หรือคลิก        


    รถเช่า

       เงินมัดจำสำหรับเช่ารถยนต์

  • รถยนต์ขนาด 1,200 cc วางเงินมัดจำ 5,000 บาท
  • รถยนต์ขนาด 1,500 cc วางเงินมัดจำ 5,000 บาท
  •   รถยนต์ขนาด 1,800 cc วางเงินมัดจำ 10,000 บาท
  •    รถยนต์  Fortuner         วางเงินมัดจำ 10,000 บาท
     

   รายละเอียดเงื่อนไขเช่ารถเพิ่มเติม สามารถ Download ตามเอกสารด้านล่างนี้

 


#รถเช่า #เช่ารถ #ECOCAR rent-a-car

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

#1 โดย: hwir001@gmail.com [IP: 184.22.82.xxx]
เมื่อ: 2020-01-20 10:06:27
บริการ ให้เช่ารถยนต์(Toyota altis 1.6) พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 082 202 8918
Line. ID bar016

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 595,760