รถเช่าระยะยาว

บริการเช่ารถยนต์ระยะยาว คือ อะไร 

เช่ารถระยะยาว คือ สัญญาการเช่ารถยนต์ประเภทหนึ่งที่มีระยะเวลาการเช่ารถยนต์ที่นานขึ้น โดยทั่วไปการเช่ารถยนต์ระยะยาวมักจะทำสัญญาเช่ากันที่ 3-5 ปี ผู้เช่าส่วนใหญ่จะเป็นบริษัท หรือ นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์การเช่ารถเพื่อใช้ในการดำเนินงานในธุรกิจ เช่น ธุรกิจขนส่ง/โลจิสติกส์ จะเช่ารถยนต์ประเภทรถกระบะและรถบรรทุกเล็ก-ใหญ่ เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท เป็นต้น ในการเช่ารถระยะยาวนั้น กลุ่มลูกค้าที่เช่ารถยนต์จะเป็นนิติบุคคลทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีความต้องการใช้บริการยานพาหนะควบคู่ไปกับบริการเสริมครบวงจร เพื่อเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการบริหารและจัดการยานพาหนะ โดยลูกค้าสามารถเลือกยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้ตามความต้องการ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ความสามารถและความคล่องตัวในการจัดหารถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุดและรวดเร็ว ออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ จัดหารถทดแทน รวมถึงบริการอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการใช้งานรถยนต์ของลูกค้าอย่างครบวงจร

5 บริษัทผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ระยะยาวที่มีชื่อเสียง

การเช่ารถยนต์ระยะยาว เป็นการทำสัญญาที่จะบริการ ที่จะอยู่ด้วยกันทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า เป็นเหมือนเพื่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันในระยะเวลาหนึ่ง 3-5 ปี หรือ หากอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข ก็มักจะต่อสัญญาเช่า อยู่ยาวกันไปเลย วันนี้ผู้เขียนได้รวบรวมรายชื่อบริษัทที่ให้บริการรถเช่าระยะยาวในไทย ได้แก่

  1. บริษัท รถเช่าอีโคคาร์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการรถเช่าระยะยาว ที่เปิดให้บริการมาแล้ว 7 ปี มี Fleet รถยนต์ประมาณ 1,000 คัน ให้บริการปรึกษาการจัดการรถยนต์ในองค์กร ช่วยวางแผนและนำเสนอรถยนต์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า มีการเช่ารถยนต์ระยะยาวที่ครบวงจร และบริการหลังการขายที่ดี เช่น บริการรถทดแทน ที่บริษัทจัเตรียมไว้ให้กว่า 200 คัน บริการต่ออายุประกันภัย ภาษี พรบ. ที่สำคัญ ฟรี ค่าบำรุงรักษาตลอดสัญญาเช่า หากสนใจติดต่อรถเช่าระยะ คลิก ขอใบเสนอราคาเช่ารถระยะยาว 
  2. กรุงไทย คาร์เร้นท์ มีสำนักงานใหญ่อยู่แถวถนนพระรามที่ 3 ให้บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน เป็นสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่มลูกค้าจะเป็นนิติบุคคลทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีความต้องการใช้บริการยานพาหนะควบคู่ไปกับบริการเสริมครบวงจร เพื่อเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการบริหารและจัดการยานพาหนะ โดยลูกค้าสามารถเลือกยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้ตามความต้องการ
  3. ภัทรลีสซิ่ง นับตั้งแต่ 28 กันยายน พ.ศ. 2530 ที่ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้น และเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2538 ภายใต้ชื่อย่อทางหลักทรัพย์จดทะเบียน “PL” จนถึงปัจจุบันเรานับเป็นบริษัทดำเนินกิจการ Operating Leasing ที่ใหญ่ที่สุดให้บริการครบวงจรทันสมัยที่สุด และลูกค้าให้ความไว้วางใจจนประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นแห่งแรกของ ประเทศไทย
  4. ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์  asap มีบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว (Operating Lease) แบบครบวงจร โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ความสามารถและความคล่องตัวในการจัดหารถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุดและรวดเร็ว ออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ จัดหารถทดแทน รวมถึงบริการอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการใช้งานรถยนต์ของลูกค้าอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคลซึ่งส่วนใหญ่ทำสัญญาระยะยาว 3-5 ปี เป็นหลัก ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 11 ของการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีรถยนต์สำหรับให้บริการรถยนต์เช่าระยะยาวทั้งสิ้น 6,375 คัน 
  5. บริษัท ไทย เพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มพระนครยนตรการ PNA GROUP มีบริษัทในเครือ 12 บริษัท ครอบคลุมธุรกิจด้านยานยนต์ เกือบทุกด้าน อาทิเช่น โรงงานประกอบรถยนต์ ผลิตชิ้นส่วนและประกอบตัวถังรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์หลายยี่ห้อ และบริการรถเช่า ตลอดจนทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น การเช่าซื้อรถยนต์ เป็นต้น

5 ข้อดีของการเช่ารถยนต์ระยะยาว 

  1.  ประหยัดเวลา (Save Time)
    บริษัทผู้ให้บริการรถเช่าระยะยาว จะให้บริการครบวงจรด้านรถยนต์ โดยการจัดทำ พรบ., ทะเบียน, ประกันภัยรถยนต์ ล่วงหน้า 1 เดือน ให้ลูกค้าตลอดอายุสัญญาเช่า ทำให้ลูกค้าประหยัดเวลาในการต้องทำธุรกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังประหยัดคนที่จะมาดูแลเรื่องนี้ เพราะบริษัทรถเช่าจะมาจัดการเรื่องรถยนต์ให้แทน ลูกค้ามีหน้าที่ใช้รถยนต์อย่างเดียว 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 593,959