การจองรถ ID LINE @ecocar9 โทร 092-284-8660,           CALL CENTER 02-0024606

Chat จองรถยนต์ทาง Line add friend by 

 @ecocar9  หรือ 

Chat จองรถยนต์ทาง Line : add friend by QR Codes ด้านบนเลยค่ะ 

ECOCAR Car rental bangkok ,Rent a car in Thailand

1.BOOKING NOW Chat จองรถยนต์ทาง LINE ID :@ecocar9

2.BOOKING NOW โทรจองรถเช่าที่เบอร์ 0906384888 ,0945121689 DTAC ,0631875726 ,0922848660 ,0928234917 AIS ,Call Center 02-002-4606 เปิดจอง 24 ชั่วโมง
 

3.BOOKING NOW ที่ E-mail : info@thairentecocar.com , thairentecocar@gmail.com

 4.BOOKING NOW ที่ Facebook : http://www.facebook.com/Thairentecocar 

 

      การจองรถเช่าขอให้ลูกค้าระบุวันและเวลาที่ต้องการใช้รถและวันเวลาที่จะคืนรถเช่า 

การนับเวลาให้นับจากเวลาที่รับรถ เช่น รับรถวันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 08:00 น 
และคืนรถเช่าในวันที่ 2 มกราคม 2560 เวลา 08:00 น ถือว่าเป็นการใช้งานรถ 1 วัน 
หากลูกค้าคืนรถช้ากว่ากำหนด จะคิดเพิ่มอัตราชั่วโมงละ 214 บาท
เมื่อจองรถเสร็จ ขอให้ลูกค้าโอนเงินมัดจำ 500 บาท  โดยโอนมาที่ 

ธนาคารกสิกรไทย  สาขา บิ๊กซี สะพานใหม่  ประเภทออมทรัพย์

ชื่อบัญชี : บริษัท ไทยเร้นท์อีโก้คาร์ จำกัด
เลขบัญชี : 632-2-18772-4 

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา บิ๊กซี สะพานใหม่  ประเภทออมทรัพย์

ชื่อบัญชี : บริษัท ไทยเร้นท์อีโก้คาร์ จำกัด
เลขบัญชี : 298-2-18895-0 

 

      หลังจากโอนเสร็จ ขอให้ลูกค้าส่งสลิปโอนเงินให้บริษัทและเก็บ slip หลักฐานการโอนไว้ และส่งสลิปเข้ามาทางลายหรืออีเมลล์ได้เลยค่ะ
หมายเหตุ การจองรถเช่าจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อลูกค้าโอนเงินมัดจำมาแล้วเท่านั้น

 

เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

 ในการเช่ารถยนต์ ผู้เช่าจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการเช่ารถยนต์ ดังนี้

 • เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับผู้มีบัตรเครดิต
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.บัตรเครดิต
 • เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับพนักงานประจำ
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.สลิปเงินเดือน(ใช้เดือนล่าสุด 1 เดือน)หรือหนังสือรับรองรายได้หรือเบอร์โทรที่ทำงาน
 • เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับผู้ที่นำรถยนต์เข้าซ่อม
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.ใบรายการจดทะเบียนรถยนต์
  4.ใบรับรถที่อู่หรือศูนย์บริการออกให้หรือเบอร์โทรที่อู่
 • เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับนักศึกษา
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.บัตรนักศึกษา
  4.ประวัตินักศึกษา
 • เอกสารเช่ารถยนต์  สำหรับนักเดินทาง
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์                                                                                                                                                                         3.
  ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและกลับ
 • เอกสารเช่ารถยนต์  สำหรับเจ้าของกิจการ/บริษัท/นิติบุคคล
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.หนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
  4.ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
  5.แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เดือนล่าสุด 1 เดือน
  ในกรณีกรรมการบริษัทไม่ได้ใช้งานรถยนต์เอง ขอเอกสารเพิ่ม ดังนี้
  1.หนังสือมอบอำนาจ 
  2.บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  3.ใบขับขี่ของผู้รับมอบอำนาจ

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 326,272